سازمان خدماتی
​​​​​​​ایده آل دوربین / تعمیرگاه مرکزی دوربین 

ما را چگونه ارزیابی کردید؟

در صورت استفاده از خدمات ما، خواهشمندیم بگویید که ...

نظرسنجی
​​​​​​​انتقادات و پیشنهادات

این نظرسنجی، انتقاد یا پیشنهاد به دست چه کسی می‌رسد؟

نظرسنجی، انتقاد یا پیشنهاد شما ابتدا توسط مدیر امور اجرایی ایده‌آل دوربین بررسی شده و در صورت لزوم به مدیریت کل ارجاع داده می‌شود

ثبت و ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ما را در خدمت گرفته شده چگونه ارزیابی کردید؟

آیا از خدمات ما رضایت کامل داشتید

ثبت و ارسال

رفتار و پاسخگویی پرسنل چگونه بود

آیا ما را به دوستان خود توصیه می کنید؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

شما کاربران گرامی جهت ارتباط مستقیم با مدیر اجرایی شرکت ایده‌آل دوربین
با شماره 62999596 -021 داخلی 1 تماس بگیرید