سازمان خدماتی
​​​​​​​ایده آل دوربین / تعمیرگاه مرکزی دوربین 

​نشانی ما :
تهران ، خیابان جمهوری ، بعد از سه راه جمهوری ، روبروی شیخ هادی ، خیابان رازی ، کوچه یاسمن ، پلاک1
( ساختمان ایده آل دوربین )

خط ویژه تماس با ایده آل دوربین : 66749494-021