سازمان خدماتی
​​​​​​​ایده آل دوربین / تعمیرگاه مرکزی دوربین 

​علت فوکوس نکردن دوربین

فوکوس و تنظیمات فوکوس دوربین یکی از مهمترین عملکرد هایی هستند که در به دست آوردن تصاویر کاملا شارپ ؛ واضح و دارای جزئیات ؛ به عکاس کمک می کنند. در طول زمان های عکاسی ؛ به دست آوردن نقطه فوکوس و تعیین دقیق محل قرار گیری نقطه فوکوس اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورت بروز هرگونه نقص در به دست آوردن نقطه فوکوس ؛ تصویر تار شده و جزئیات آن از دست می رود . اما گاهی از مواقع ؛ دوربین در به دست آوردن نقطه فوکوس دچار اشکال شده و تصاویر از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشند . در این مطلب از نمایندگی تعمیر دوربین  ؛ برخی از علل و عوامل فوکوس نکردن دوربین را مورد اشاره قرار می دهیم .

1- کم بودن نور در محیط
سیستم اتوفوکوس دوربین عکاسی برای عملکرد خود احتیاج به وجود نور کافی دارد و در صورت عدم وجود نور کافی در محیط مورد عکاسی ؛ دوربین قادر به انجام فوکوس نمی باشد . در هر شرایط در صورتی که با مشکل فوکوس نکردن در دوربین خود مواجه شدید ؛ ابتدا وضعیت نور موجود در محیط را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید و در صورت عدم وجود نور کافی ؛ ابتدا آنرا تامین کنید .

2 – کم بودن فاصله سوژه تا دوربین و لنز
یکی دیگر از علل فوکوس نکردن دوربین در زمان عکاسی ؛ مربوط به حداقل فاصله لازم برای به دست آوردن نقطه فوکوس از سوی دوربین و لنز می باشد. هر یک از لنز های مورد استفاده برای عکاسی ؛ از یک حداقل فاصله مشخص شده برای به دست آوردن نقطه فوکوس برخوردار هستند و در صورتی که سوژه مورد عکاسی نزدیکر تر از حداقل فاصله تعیین شده باشد ؛ دوربین قادر به فوکوس کردن نمی باشد. بنابراین اطمینان حاصل نمایید که سوژه در حداقل فاصله مناسب از لنز و دوربین قرار داشته باشد

3 – همرنگ بودن سوژه و پس زمینه
در بسیاری از موارد ؛ دوربین های عکاسی DSLR برای تشخیص دقیق نقطه فوکوس به تشخیص کنتراست های موجود در صحنه نیاز دارند و در صورت پایین بودن شدید کنتراست میان سوژه و پس زمینه آن ؛ دوربین قادر به تشخیص دقیق نقطه فوکوس نخواهد بود . بنابراین در شرایط عکاسی از سوژه های هم رنگ با پس زمینه و در صورت عدم توانایی دستیابی به نقطه فوکوس ؛ کنتراست میان سوژه و پس زمینه آنرا افزایش دهید.

4 – وجود یک منبع نور قوی در پس زمینه
در شرایطی که یک منبع نور قوی در پس زمینه وجود دارد ( مثل زمان های عکاسی از سوژه با پس زمینه آسمان ) دوربین به سختی قادر به تشخیص نقطه فوکوس می باشد . به طور کلی دوربین های عکاسی تمایل دارند تا نقاط پر نور را به عنوان نقاط اصلی فوکوس تشخیص دهند و در این شرایط ؛ عکاس باید محل قرار گیری نقطه فوکوس را به صورت دقیق شناسایی نماید .

5 – قرار گرفتن سوژه در محل نزدیک به لبه کادر تصویر
قدرت اصلی فوکوس دوربین ؛ در نزدیکی مرکز کادر تصویر قراردارد و در شرایطی که سوژه مورد عکاسی در محلی نزدیک به لبه های کادر تصویر قرار داده می شود ؛ دستیابی به نقطه فوکوس ممکن است به دشواری امکان پذیر باشد. اگر در ترکیب و کادر بندی شما ؛ سوژه در نزدیکی لبه کادر تصویر قرار دارد و دستیابی به نقطه فوکوس به سختی صورت می پذیرد ؛ بنابراین تلاش کنید تا سوژه را از لبه کادر خارج نموده و آنرا به سمت نواحی مرکزی تر کادر تصویر نزدیک نمایید.

6 – وجود الگوهای دارای تکرار زیاد در کادر تصویر
در زمان های عکاسی از الگوهای تکرار شونده , سیستم فوکوس دوربین ممکن است دچار اشکال شود . بر اساس سرفصل های آموزشگاه عکاسی پرتره در زمان عکاسی از سوژه های دارای الگو های به شدت تکرار شوند اتوفوکوس دوربین دچار مشکلاتی خواهد شد . بعنوان مثال در زمان عکاسی از یک آسمانخراش که دارای تعداد زیادی پنجره های شبیه به هم می باشد ؛ اتوفوکوس دوربین برای تعیین دقیق نقطه فوکوس با مشکل مواجه خواهد شد .

7- روشن شدن نقاط اتوفوکوس به رنگ قرمز :
به صورت پیش فرض نقاط اتوفوکوس در زمان به دست آمدن فوکوس دوربین در شرایط کم نور ؛ به رنگ قرمز روشن می شوند . در هر یک از مود های خلاقانه ؛ نحوه روشن شدن نقاط اتوفوکوس در زمان رسیدن به فوکوس قابل تنظیم می باشد .در شرایط کم نور و در زمان فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه ؛ فلاش دوربین فعال شده و تابش کوتاه مدت نور فلاش انجام می شود . این تابش کوتاه نور فلاش برای نوردهی به سوژه در جهت به دست آوردن صحیح نقطه فوکوس می باشد .

8- اتوفوکوس با استفاده از تعقیب رنگ
 به صورت پیش فرض اتوفوکوس مبتنی بر تعقیب رنگ می باشد . زمانی که انتخاب ناحیه اتوفوکوس بر اساس انتخاب ناحیه ای  ؛ انتخاب یک منطقه بزرگ و یا انتخاب اتوفوکوس 45 نقطه ای می باشد ؛ فوکوس به صورت زیر به دست می آید :
در حالت One Shot AF : فوکوس بر روی یک سوژه انسانی در حالت بدون حرکت آسانتر به دست می آید .
در حالت AI Servo AF : فوکوس بر انسان در ناحیه تحت پوشش اتوفوکوس آسانتر به دست می آید  و در صورت عدم تشخیص رنگ پوست انسان ؛ نزدیک ترین سوژه مورد فوکوس قرار می گیرد . زمانی که فوکوس به دست آمد نقاط اتوفوکوس به صورت خودکار به گونه ای انتخاب می شوند  که دوربین فرایند فوکوس مجدد و تعقیب سوژه را بر اساس رنگ ناحیه مورد فوکوس در ابتدا ؛ انجام دهد .
 
زمان های شکست اتوفوکوس در دستیابی به نقطه فوکوس
در برخی از زمان ها سیستم اتوفوکوس قادر به دستیابی به نقطه فوکوس نخواهد بود و علامت فوکوس در ویزور چشمک می زند.
سوژه های دشوار برای اتوفوکوس :
سوژه های دارای کنتراست بسیار پایین
( آسمان آبی ؛ سطوح تک رنگ و ... )
سوژه در موقعیت بسیار کم نور
سوژه بازتاب دهنده نور و یا در شرایطی که منبع نور پشت سوژه قرار داشته باشد ( اتومبیل های دارای بدنه به شدت بازتاب دهنده نوز و ... )
سوژه های دور یا نزدیک به صورت کادر بندی شده نزدیک به یک نقطه اتوفوکوس ( حیوانات در قفس )
سوژه های دارای نقاط پر نور ( صحنه های شب )
سوژه های دارای الگوهای تکرار شونده ( آسمانخراش ؛ صفحه کلید کامپیوتر )
در هر یک از این شرایط می توان از روش های زیر استفاده نمود :
1 – در حالت One-Shot AF,  بر یک سوژه دیگر در همان فاصله فوکوس نموده و قفل فوکوس انجام شود . کادر بندی عکس مجددا انجام می شود .
۲ – لنز را در حالت فوکوس دستی ( MF) قرار دهید .
 

تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین
تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین