سازمان خدماتی
​​​​​​​ایده آل دوربین / تعمیرگاه مرکزی دوربین 

خدمات تعمیر در محل

ساعت کاری

ساعت کاری ما

روزساعت کاری
شنبه9:30 الی 18:30
یک شنبه9:30 الی 18:30
دوشنبه9:30 الی 18:30
سه شنبه9:30 الی 18:30
چهارشنبه9:30 الی 18:30
پنج شنبه9:30 الی 14

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم درخواست تعمیر دوربین در محل 

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم درخواست تعمیر لنز در محل 

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

فرم درخواست تعمیر تجهیزات عکاسی در محل